Đang chờ xử lý đăng ký tên miền. Hãy kiểm tra lại sau một giờ nữa
Đã đăng vào 04-05-2020

Nhà Đất Group

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Kim Oanh tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành với các nội dung chính sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Kim Oanh tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành.
2. Vị trí giới hạn và quy mô
a) VỊ trí, giới hạn khu đất: Ranh giới dự án được xác định theo Bản vẽ trích lục và biên vẽ thửa đất số 251/2019 tỷ lệ 1/2000 do văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai lập ngày 15/01/2019. 

Khu dân cư Kim Oanh tại xã Bình Sơn https://www.bandatnendongnai.vn/du-an/khu-dan-cu-kim-oanh-tai-xa-binh-son/
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.